Adopce - Afrika - Humanistické centrum Narovinu

4. října 2009 v 21:01 | N.J. |  Zajímavosti
Občanské sdružení Humanistické centrum Narovinu je postaveno na dobrovolnické práci - v rámci Humanistického hnutí se na jeho činnosti aktuálně podílí celkem 12 000 dobrovolníků v Keni, 1600 v ČR a 100 na Slovensku.

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ PROJEKT POMOCI NA DÁLKU

Cíl projektu
Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy - což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma - mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné i poslat dítěti menší dárek a v rámci možností ho případně i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců.

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

FotoFoto

Částka, způsob plateb a použití peněz

Pro dítě v Keni se jedná na celý rok o příspěvek 7 200 Kč (300 EUR),
který je možno zaplatit jednorázově, ve třech splátkách, nebo i měsíčně (tedy 600 Kč nebo 25 EUR měsíčně). Pro lepší představu - jedná se o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně!
Protože je tento projekt organizován sítí dobrovolníků Humanistického hnutí, stává se každý "adoptivní rodič" součástí této celosvětové sítě solidarity - a je tedy pravidelně informován o činnosti humanistů a zván na pořádané akce. Jedná se například o Ples Afrika, sbírky pro Afriku, festivaly, výstavy fotografií, programy pro školy, kampaň Za svět bez válek, projekt "Výchovou k nenásilí" atd.

Úplně přesně je celková roční částka použita od 1.1.2008 takto:

5400 Kč (75 %) obdrží přímo dané dítě v Keni (kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, školní poplatky a v některých oblastech, kde jsou kvalitní státní - bezplatné - školy, se hradí i zdravotní péče, jídlo nebo další potřebné věci, jako jsou matrace, deky, moskytiéry...
1800 Kč (maximálně 25 %) je určeno na zajištění organizačních nákladů v ČR i Keni (platy zaměstnanců, telefonní poplatky, poštovné, převody a bankovní poplatky, cestovné, pronájmy kanceláře, kancelářské potřeby…) a na podporu dalších projektů - např. vybavení škol; pomoc "adoptovaným dětem" v nouzi - operace a naléhavé lékařské ošetření, hospitalizace; stavba a vybavení sirotčinců - jako je např. "Ostrov Naděje" ; pokrytí nákladů "adopce" dětem, kterým "adoptivní rodič" náhle přestal platit; semináře učitelů v Keni; projekt "Afrika v českých školách" ; projekt "Výchovou k nenásilí"; podpora aktivit proti rasismu; semináře pro koordinátory projektů a dobrovolníků v Keni a ČR…

(Do roku 2008 byla částka rozdělena na 5040 Kč - 70%, částka kterou obdrželo v Keni dané dítě a 2160 Kč - 30%, částka na zajištění organizačních nákladů v ČR i Keni a na podporu dalších projektů…)

Více jako např. Jak si adoptovat africké dítě na dálku nebo jak se jinak zapojit atd. naleznete na webových stránkách - www.adopceafrika.cz

Pravidelné schůzky otevřené veřejnosti:
každé úterý 18.00 - 19.00
Informační schůzky o projektech Kampaně lidské podpory a Adopci afrických dětí - programu pomoci na dálku, které se konají v Humanistickém centru Narovinu v Praze.

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU
(Tyršova 1 - roh ulice Sokolská, 120 00 Praha 2, metro I.P. Pavlova;
mapa)
Tel.: 777 711 911, 608 301 270
e-mail: info@humanistinarovinu.cz
Registrace: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R
IČ: 63109948, DIČ: 002-63109948
Bankovní spojení:
Česká Republika: KB-Praha 5, č.ú. 19-1460510217/0100
Slovensko: ČSOB-Zvolen, č.ú. 4001055909/7500Kontaktní osoba pro schůzky Humanistického centra Narovinu v Brně: Zuzana Míková, 777 984 353
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.